" /> [Tổng hợp] Những câu danh ngôn hay về giáo dục, về thầy cô giáo
Home » Câu nói hay về cuộc sống » Danh ngôn hay về cuộc sống » Những câu danh ngôn hay về giáo dục, về thầy cô giáo

Những câu danh ngôn hay về giáo dục, về thầy cô giáo

Giáo dục luôn là phần quan trọng trong việc hoàn thiện con người ta. Hãy cùng theo dõi những câu danh ngôn hay về giáo dục, về thầy cô giáo…

“Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới”.

Leibniz

“Các bài giảng của giáo sư, cho dù có đầy đủ, xúc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức của bản thân giáo viên đến đâu, thì về thực chất, mà nói, đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự để điều chỉnh trật tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao đọc sách, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi”.

I.A. Gontcharov

“Đọc sách không bằng suy ngẫm, Học trường không hơn được trường đời”.”.

Immanuel Kant

“Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc”.

Ngạn ngữ Gruzia

“Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời”.

Ngạn ngữ phương Tây

“Không nên dạy cho trẻ em những gì chúng phải suy nghĩ, mà dạy cho chúng cách suy nghĩ”.

Margaret Mead

Đừng để trường lớp cản trở con đường giáo dục của bạn.

Don’t let schooling interfere with your education.

Mark Twain

Cái gì cũng có giới hạn – quặng sắt không thể giáo dục được thành vàng.

Everything has its limit – iron ore cannot be educated into gold.

Mark Twain

Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai.

Hồ Chí Minh

Có hai kiểu giáo dục. Một kiểu dạy chúng ta làm thế nào để sống, và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào.

There are two educations. One should teach us how to make a living and the other how to live.

John Adams

Chương trình chống nghèo đói tốt nhất là một nền giáo dục ở đẳng cấp thế giới.

The best anti-poverty program is a world-class education.

Barack Obama

Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Brooks Adams

Biết cách gợi ý là nghệ thuật của giảng dạy. Để đạt được nó, chúng ta phải đoán được điều gì sẽ gây hứng thú; chúng ta phải học cách đọc linh hồn con trẻ như chúng ta đọc một bản nhạc. Và rồi, chỉ đơn giản là nhờ đổi điểm nhấn, chúng ta tiếp tục lôi cuốn và biến đổi bài hát.

To know how to suggest is the great art of teaching. To attain it we must be able to guess what will interest; we must learn to read the childish soul as we might a piece of music. Then, by simply changing the key, we keep up the attraction and vary the song.

Henri Frederic Amiel

Chúng ta sinh ra yếu đuối, chúng ta cần sức mạnh; bất lực, chúng ta cần trợ giúp; ngu ngốc, chúng ta cần lý lẽ. Tất cả những gì chúng ta thiếu khi sinh ra, tất cả những gì chúng ta cần khi bước vào di sản của loài người, là món quà của giáo dục.

We are born weak, we need strength; helpless, we need aid; foolish, we need reason. All that we lack at birth, all that we need when we come to man’s estate, is the gift of education.

Jean Jacques Rousseau

Chúng ta đủ tiềm năng để bảo vệ bản thân, cho dù cái giá phải trả là như thế nào. Giờ chúng ta phải học được rằng chúng ta đủ tiềm năng để giáo dục bản thân chừng nào còn cần được giáo dục.

We are quite rich enough to defend ourselves, whatever the cost. We must now learn that we are quite rich enough to educate ourselves as we need to be educated.

Walter Lippmann

Đừng ép trẻ học bằng sự bắt buộc hay hà khắc; mà hãy hướng trẻ học bằng điều thu hút tâm trí trẻ, để bạn có thể phát hiện tốt hơn năng khiếu đặc biệt của trẻ.

Do not train a child to learn by force or harshness; but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each.

Plato

Thói xấu nhất là sự buông tuồng, kẻ thù nguy hiểm nhất là sự ngu dốt.

Ngạn ngữ Nhật Bản

Người nào hay nói về mình là người chỉ nghĩ đến mình và người chỉ nghĩ đến mình là người thiếu giáo dục, dù học vấn của họ đến đâu chăng nữa.

Khuyết danh

Sự học trước hết phải biết phân biệt việc nghĩa với việc hại.

Khuyết danh

Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho trẻ biết hành động.

Khuyết danh

Cái đích lao tới của sự học không có gì khác hơn là tìm lại cái tâm đã mất.

Mạnh Tử

Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của bạn dù chỉ một mẩu kiến thức nhỏ nhưng mới mẻ đối với bạn … thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa.

Khuyết danh

Phải luôn luôn học tập, chừng nào còn một điều gì đó chưa biết.

Khuyết danh

Học những điều mà trước kia mình chưa học, dù vào lúc nào đi nữa, chẳng có gì là xấu.

Khuyết danh

Cần phải học thường xuyên. Nghĩa là việc học tập không chỉ là công việc ở nhà trường. Nhà trường chỉ cho ta chiếc chìa khóa để ta có học thức. Học ở ngoài trường là một cộng việc suốt đời!

Khuyết danh

Cần suốt đời học, học nữa, học mãi học ở cuộc sống, ở khoa học, cần suy nghĩ và phân tích; chớ yên tâm với cái đã đạt được, hãy mạnh dạn tiến lên và phải nhớ rằng, khoa học và cuộc sống lúc nào cũng đi lên và ta không được tụt lại phía sau.

Khuyết danh

Mỗi hành động học hỏi có ý thức cần sự sẵn lòng chịu đựng tổn thương lên lòng tự tôn của người học. Đó là vì sao trẻ con, trước khi nhận thức về tầm quan trọng của bản thân, lại học dễ dàng như thế.

Every act of conscious learning requires the willingness to suffer an injury to one’s self-esteem. That is why young children, before they are aware of their own self-importance, learn so easily.

Thomas Szasz

Quan trọng không phải là bề ngoài, mà là tinh túy. Quan trọng không phải là tiền bạc, mà là học thức. Quan trọng không phải là quần áo, mà là phong cách.

It’s not the appearance, it’s the essence. It’s not the money, it’s the education. It’s not the clothes, it’s the class.

Coco Chanel

Bạn hỏi tôi điều gì nằm trong một câu hỏi? Mọi thứ. Đó là sự gây ra phản ứng kích thích hay phủ nhận sự truy vấn. Về bản chất, nó chính là cốt lõi của việc giảng dạy.

What’s in a question, you ask? Everything. It is evoking stimulating response or stultifying inquiry. It is, in essence, the very core of teaching.

John Dewey

Trường học nên là “một hình thức thực sự của đời sống xã hội chủ động, thay vì một nơi tách riêng để học các bài học”.

The school must be “a genuine form of active community life, instead of a place set apart in which to learn lessons”.

John Dewey

Khi hướng dẫn, hãy ngắn gọn; để tâm trí người học có thể nhanh chóng thu nhận điều bạn nói, học được bài học, và giữ lại nó. Mọi ngôn từ thừa thãi đều đổ tràn sang bên một tâm trí đã đầy tràn.

When you wish to instruct, be brief; that men’s minds take in quickly what you say, learn its lesson, and retain it faithfully. Every word that is unnecessary only pours over the side of a brimming mind.

Marcus Tullius Cicero

Cuộc đối đầu thực sự không phải là giữa phương Đông và phương Tây, hay giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, mà là giữa giáo dục và tuyên truyền.

The real struggle is not between East and West, or capitalism and communism, but between education and propaganda.

Martin Buber

Danh ngôn về người thầy giáo, về cô giáo

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Tục ngữ Việt Nam

Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ.

Galileo

Nào ai có giỏi hơn con kiến, thế mà nó chẳng cần nói một lời nào.

Benjamin Franklin

danh ngôn về cô giáo
Danh ngôn về cô giáo

Chúng ta không thể dạy bảo nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác.

Usinxki

Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc.

Ngạn ngữ Ba Tư

Dạy tức là học hai lần.

G. Guibe

Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác.

Usinxki

Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học.

Comenxki

Trọng thầy mới được làm thầy.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Đem việc làm mà dạy người thì người ta theo; chỉ đem lời nói mà dạy người thì người ta không phục.

Đệ Ngũ luận

Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dung lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người.

Xukhomlinxki

Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình.

Can Jung

Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.

Ngạn ngữ Trung Quốc

Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi.

Horaceman

Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy.

Tục ngữ Việt Nam

Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.

Gôlôbôlin

Người cha chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ.

T. Thore

Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.

William A. Warrd

Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.

Uyliam Batơ Dit

Tôi dường như không phải là thầy giáo…và những con đường dẫn đến trái tim tuổi thơ sẽ bị đóng kín đối với tôi nếu tôi chỉ là người đứng trên bục giảng.

V.A. Sukhomlinxki

Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế.

Philoxêne De Cythêrê

Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được.

Usinxki

Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo.

Pestalogi

About STT Cuộc Sống

STTCuocSong.Com - Trang tổng hợp những câu nói, danh ngôn, châm ngôn hay và ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *