" /> [Tổng hợp] Những câu thành ngữ, tục ngữ hay về học tập
Home » Câu nói hay về cuộc sống » Những câu tục ngữ hay » Những câu thành ngữ, tục ngữ hay về học tập

Những câu thành ngữ, tục ngữ hay về học tập

Tổng hợp những câu thành ngữ nói về học tập hay nhất và đáng suy ngẫm nhất trong cuộc sóng hiện nay

Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.

Học ăn học nói, học gói học mở.

Học hay cày biết.

Học một biết mười.

Học thầy chẳng tầy học bạn.

Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.

Ăn vóc học hay.

Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.

Có cày có thóc, có học có chữ.

những câu tục ngữ hay về học tập
Những câu tục ngữ hay về học tập

Có học, có khôn.

Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.

Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Hay học thì sang, hay làm thì có.

Học để làm người.

Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.

Học khôn đến chết, học nết đến già.

Những câu ca dao hay nói về học tập

Khuyên ai đọc sách ngâm thơ
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa
Mai sau nối được nghiêp nhà
Trước là mát mặt sau là vinh thân.

Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh.

Con ơi!, mẹ bảo con này,
Học hành chăm chỉ, cho tày người ta
Con đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười,
Dù no, dù đói, cho tươi,
Khoan ăn, bớt ngủ, là người lo toan.

Làm trai cố chí học hành
Lập nên công nghiệp để dành mai sau.

Ai đi đâu đấy hỡi ai?
Hãy về đọc sách mai đây tiến trường.

Chị hai buông áo tôi ra
Để tôi đi học kẻo đà bị trưa
Bao giờ chiếm bảng khôi khoa
Yêu nhau hãy cứ đợi chờ vội chi.

Em thời canh cửi trong nhà
Nuôi anh đi học chiếm khoa bảng vàng
Trước là vinh hiển tổ đường
Bõ công đèn sách lưu gương đời đời.

Xin chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu hao thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu.

Rừng thư biển thánh khôn dò
Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra
Sẵn sàng áo mẹ cơm cha
Có văn, có sách mới ra con người

Học là học để mà hành
Vừa hành vừa học mới thành người khôn.

Ai đi đâu đấy hỡi ai?
Hãy về học tập , một mai em chờ.

Trời cao đất rộng thênh thênh
Công danh phú quý, còn dành cho ta
Có công mài sắt, diệt tà
Gặp thời lọc sẽ vào ra dồi dào
Công của cũng chẳng là bao
Ra tay tháo vát, thế nào cũng nên

Làm người mà được khôn ngoan
Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay
Nghề gì đã có trong tay
Mai sau rồi cũng có ngày ích to.

Học cao không muốn tranh giành
Những người học ít ưa sanh sự phiền

Học trò học hiếu học trung
Học cho đến mực anh hùng mới thôi.

Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ
Sao anh không học đặng nhờ tấm thân ?

Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài
Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.

About STT Cuộc Sống

STTCuocSong.Com - Trang tổng hợp những câu nói, danh ngôn, châm ngôn hay và ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *